Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3418137
od 28 marca 2008
Gmina » Stowarzyszenia i związki międzygminne Wersja do druku

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego "Szansa"

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego
"SZANSA"

ul. Tragowa 19
87-620 Kikół
tel. 054 289 41 26


Prezes:
Alicja Kulińska

Wiceprezes:
Hanna Redmerska Wojciechowska
 
Cele działania :
    - promocja przedsiębiorczości i ztrudnienia
    - działalność oświatowa
    - ochrona zdrowia i środowiska naturalnego
    - pomoc osobom niepełnosprawnym
 
Ogólnie o "Szansie"
Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego „Szansa” w Kikole powstało 5 lipca 2004 roku

Celem Towarzystwa jest:
    Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa lokalnego 
    Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia 
    Wyrównywanie szans życiowych osób , które znajdują się w trudnej sytuacji 
    Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia 
    Ochrona środowiska naturalnego 
    Prowadzenie działalności oświatowej

Członkowie Towarzystwa:
    Baranowska Anna 
    Mielicka Elżbieta 
    Chyzińska Elżbieta 
    Chlewicka Mirosława 
    Gołuch Jolanta 
    Wyborska Mariola 
    Andczak Anna 
    Lewandowska Ewa 
    Gębicka Danuta 
    Danielecka Barbara 
    Kulińska Alicja 
    Redmerska Wojciechowska Hanna 
    Papieroska Anna 
    Bors Agata 
    Wanda Dziugieł

Skład Zarządu Towarzystwa:
    Kulińska Alicja – prezes 
    Radmerska Wojciechowska Hanna – wiceprezes 
    Jolanta Gołuch – sekretarz 
    Chyzińska Elżbieta – członek 
    Wyborska Mariola – członek

Główne akcje towarzystwa to:
· „I Ty masz szanse być Świętym Mikołajem” – 2004, 2005
· „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminu Kikół” – 2005, 2006
· Realizacja projektu „ Dotknąć nieba” – 1.06.2006 – 03. 2006
· Współudział w realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Lipnie” od 1.09.2006 do 31.08.2007
· Współudział w realizacji projektu „Małe przedszkole w każdej wsi” – od 1.09.2006

 


Informację wytworzył: Mariusz Marciniak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-04-17 14:49:48, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-04-23 08:34:48, Ostatnia zmiana: 2008-05-26 08:39:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1579