Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557215
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Samorządowe 2014 Wersja do druku

WAŻNE INFORMACJE

Na tej stronie zamieszczać będziemy dla Państwa wszelkie informacje oraz dokumenty związane ze zbliżającymi sie wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada 2014 roku.

Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl w zakładce "Aktualności".

1. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2014-2017 - dokument do pobrania ...

2. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 - 2018 - dokument do pobrania ...

3. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego komitet wyborczy wyborców podejmuje różne działania organizacyjne w zależności od deklarowanego zasięgu terytorialnego,na którym ma zamiar zgłaszać kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała w zależności od deklarowanego zakresu działania komitetu wyborczego formularze dokumentów zgłoszeniowych.
Komitet wyborczy wyborców może mieć zamiar zgłoszenia kandydatów:
 - w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu  - dokument do pobrania ...

 - tylko w jednym województwie (rady miast na prawach powiatu, rady powiatów,kilka rad gmin w jednym województwie, jeden sejmik - dokument do pobrania ...

- w więcej niż jednym województwie - dokument do pobrania ....

4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - dokument do pobrania ...

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - dokument do pobrania ...

6. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 r.o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. - dokument do pobrania ...

7. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. - dokument do pobrania ...

8. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

9. Wzory dokumentów :

- Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

- Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczejw wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

 Informuję, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej  www.pkw.gov.pl został opublikowany edytor dokumentów dotyczących zawiadamiania o utworzeniu komitetu wyborczego. Ponadto na końcu informacji PKW o tworzeniu komitetów wyborczych znajdują się pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych w formacie edytowalnym. Mając na uwadze przydatność wymienionych udogodnień przede wszystkim czytelność sporządzanych dokumentów proszę o przekazywanie tych informacji zainteresowanym.

 

Załączone dokumenty
  1 (114.8kB) pobierz pokaż
  2 (143.9kB) pobierz pokaż
  3a (215kB) pobierz pokaż
  3b (291.5kB) pobierz pokaż
  3c (356.5kB) pobierz pokaż
  4 (14.1kB) pobierz    
  5 (767.3kB) pobierz pokaż
  6 (18.4kB) pobierz    
  7 (28kB) pobierz pokaż
  8 (32.5kB) pobierz pokaż
  9a (55.5kB) pobierz pokaż
  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KIKÓŁ (41.6kB) pobierz    
  9b (55.5kB) pobierz pokaż
  PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY KIKÓŁ (179.6kB) pobierz    

Informację wytworzył: Piotr Zarembski, Data wytworzenia: 2014-09-01 08:44:38, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2014-09-01 08:44:59, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2014-09-01 08:46:55, Ostatnia zmiana: 2014-11-18 21:23:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2240