Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510162
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Wersja do druku

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014- INFORMACJE
 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

NIEDZIELA 25 MAJA 2014 R.

GŁOSUJEMY W GODZ. 700 — 2100

 

 

W dniu 19 lutego 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na niedzielę 25 maja 2014 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


  1. Informacja wyborcza

Zgodnie z art.37a kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji wyborczej. Punkt taki mieści się w Urzędzie Gminy w Kikole w następujących godzinach tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.15 do 15.15. Informację taką można również uzyskać telefonicznie 54 289 46 70 oraz mailowo sekretarz@kikol.pl. Ponadto wszelka informacja wyborcza umieszczona jest na tablicy ogłoszeń na terenie Gminy Kikół oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.kikol.pl w zakładce Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.


Poniżej umieszczamy dla Państwa link do strony Komisarza Wyborczego we Włocławku - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, na której umieszczone są ważne informacje dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 roku.

Lipnk: http://wloclawek.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-1000/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2014.html

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych i zawartym w tym obwieszczeniu Postanowieniu Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyboru Posłów do Parlamentu Europejskiego informujemy, że:

- do dnia 4 maja 2014 roku wyborca niepełnosprawny winien zgłosić Wójtowi   zamiar głosowania korespondencyjnego,  w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a,

- do dnia 11 maja 2014 roku wyborca niepełnosprawny winien złożyć wniosek do Wójta o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania oraz zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a ,

- do dnia 20 maja 2014 roku wyborca czasowo przebywający na obszarze gminy lub wyborca nigdzie niezamieszkały winien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania odbywać się będzie do dnia 23 maja do godziny 14:30.

 Informacje dla pełnomocników komitetów wyborczych dotyczące zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

        - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych. -Kliknij aby pobrać

    - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - Kliknij aby pobrać

    - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - Kliknij aby pobrać

 

Zarejestrowane Komitety Wyborcze Kliknij link


Załączone dokumenty
  Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf [brak opisu] (1.1MB) pobierz    
  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju (173.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała PKW - informacja o sposobie głosowania (169.6kB) pobierz pokaż
  Uchwała PKW w sprawie regulaminów komisji wyborczych (197.9kB) pobierz pokaż
  Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach (100kB) pobierz pokaż
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych (233.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała XXII.126.2012.2012-09-25 w sprawie obwodów głosowania (428.5kB) pobierz pokaż
  Informacja o wyborach posłów do P.E. (40kB) pobierz pokaż
  Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, w wyborach (53kB) pobierz pokaż
  Wniosek o dopisanie do spisu-niepełnosprawny (36.5kB) pobierz pokaż
  Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych-1 (323.5kB) pobierz pokaż
  WYKAZ Miejsc na obwieszczenia w Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 (36kB) pobierz pokaż
  Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji (27kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Piotr Zarembski, Data wytworzenia: 2014-04-17 21:24:23, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2014-04-17 21:24:38, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2014-04-17 21:35:52, Ostatnia zmiana: 2014-04-18 09:43:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1400