Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509785
od 28 marca 2008
Archiwalne » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług Wersja do druku

Urząd Stanu Cywilnego
Załączone dokumenty
  USC5 (174kB) pobierz pokaż
  USC6 (178.1kB) pobierz pokaż
  USC7 (178.3kB) pobierz pokaż
  USC14 (172.7kB) pobierz pokaż
  USC15 (177kB) pobierz pokaż
  USC18 (180.5kB) pobierz pokaż
  USC1 (172.3kB) pobierz pokaż
  USC2 (172.3kB) pobierz pokaż
  USC3 (172kB) pobierz pokaż
  USC4 (172.2kB) pobierz pokaż
  Wzór wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (56.8kB) pobierz pokaż
  Wzór podania o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (52.7kB) pobierz pokaż
  Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego akt małżeństwa (586.7kB) pobierz pokaż
  Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia (523.3kB) pobierz pokaż
  Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu (553kB) pobierz pokaż
  Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (54.5kB) pobierz pokaż
  USC8 (170.1kB) pobierz pokaż
  USC9 (180.8kB) pobierz pokaż
  USC10 (181kB) pobierz pokaż
  USC11 (174.7kB) pobierz pokaż
  USC12 (177.4kB) pobierz pokaż
  USC13 (172.2kB) pobierz pokaż
  Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (75.4kB) pobierz pokaż
  Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu (40.2kB) pobierz pokaż
  USC16 (174.4kB) pobierz pokaż
  USC17 (168.9kB) pobierz pokaż
  USC19 (182.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Zdzisława Pukłacka, Data wytworzenia: 2013-01-09 08:22:19, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2013-01-09 08:22:23, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2013-01-09 08:24:22, Ostatnia zmiana: 2013-01-09 15:57:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 724