Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505855
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 Wersja do druku

Zarządzenie Nr. 61/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 

Zarządzenie Nr 61/2011

Wójta Gminy Kikół

z dnia 19 września 2011 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm1),


Wójt Gminy Kikół zarządza, co następuje:


§ 1


Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych
w załączniku do zarządzenia.

§ 2


Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kikół

Józef Predenkiewicz


.


Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2011

Wójta Gminy Kikół

z dnia 19 września 2011 r

.


SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kikole:


Jacek Wilkanowski operator

Członkowie Komisji:


1. Kowalczyk Joanna – zam. Kikół


2. Mikołajczyk Magdalena – Kikół Wieś


3. Bonisławski Zdzisław – zam. Kikół

4 .Znaniecka Magdalena – zam Kikół


5. Małecki Andrzej – zam. Kikół


6 .Myszkowski Józef – zam. Kikół


7. Kałużna Lidia – zam. Kikół


2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Grodzeniu :


Zakrzewska Justyna operator


Członkowie Komisji:


1. Kopczyński Tomasz – zam. Grodzeń


2. Chojnicka Monika – zam. Janowo


3.Olkowska Marlena – zam. Kikół


4. Rosłonowski Jarosław – zam. Kikół


5. Krajewska Małgorzata – zam. Kikół


6. Falkowska Aneta – zam. Kikół


7. Małecka Joanna – zam. Jastrzębie

3 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Zajeziorzu:


Boguska Iwona – operator


Członkowie Komisji:

1. Żuchowska Ewa – zam. Zajeziorze


2. Baranowski Konrad – zam. Kikół


3. Baranowski Marek – zam. Kikół


4. Gołębiewska Joanna Ernestyna – zam. Kikół


5. Piotrowska Małgorzata – zam. Moszczonne


6. Ambroziak Zbigniew – zam. Moszczonne


7 .Najmowska Hanna – zam. Dąbrówka
4 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Woli :


Rempuszewska Iwona - operator


Członkowie Komisji:


1. Dąbrowski Piotr – zam. Kikół


2 .Gołębiewska Magdalena – zam. Wola


3 .Gołębiewska Renata – zam. Walentowo


4 .Jabłońska Beata – zam. Kikół


5 .Laskowska Joanna – zam. Wola


6 .Marciniak Jan – zam. Wola


7 .Manerowski Władysław Piotr – zam. Trutowo


5 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w KikoleWajer Krzysztof – operator


Członkowie Komisji:


1. Nadrowska Magdalena – zam. Kikół


2 .Mikołajczyk Tomasz – zam. Kikół – Wieś

3. Piotrowska Paulina – zam. Kikół


4. Zarębska Elżbieta – zam. Kikół

5. Mroczkowska Hanna – zam Kikół

6 .Tucholska Hanna – zam. Kikół

7. Predenkiewicz Halina – zam. Kikół


1 (Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889)


 

 


Informację wytworzył: Maria Kulig, Data wytworzenia: 2011-09-19 14:25:30, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2011-09-19 16:25:50, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2011-09-19 16:27:23, Ostatnia zmiana: 2011-09-22 08:44:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1257