Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505953
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 Wersja do druku

Informacja
 

INFORMACJA


o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


 1. Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone
  w dniu 9 października 2011 r.

 2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100

 3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

 4. W wyborach do Sejmu RP, wyborcy Gminy Kikół głosują na listy
  kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym część województwa kujawsko – pomorskiego.

 5. W wyborach do Senatu RP wyborcy Gminy Kikół głosują
  na kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 13 .

 6. Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone
  w okręgu wyborczym Nr 5 w wyborach do Sejmu RP stanowi zał. Nr 2.
  Wykaz komitetów wyborczych oraz kandydatów na senatorów, którzy zostali w okręgu
  wyborczym Nr 13 w wyborach do Senatu RP stanowi zał. Nr 3 do informacji.

 7. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 26 września 2011 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.

Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 1. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do
głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie
do rąk własnych
nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 1. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek
  na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.

Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”
sporządzoną w alfabecie Braille’a.

 1. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
  75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 29 września 2011 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 5 do Informacji.

 1. Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informację
  o przeprowadzanych wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w tym dotyczące udziału
  w wyborach osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane oraz udzielane informacje w

- pokoju Nr 11 Urzędu Gminy Kikół adres ul. Plac Kościuszki 7 87 – 620 Kikół

w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 lub telefonicznie

Nr tel. 54 289 46 70 , Nr fax – u 54 289 46 70

bądź drogą elektroniczną: adres email urząd@kikol.plWójt


Kikół, dn. 12.09.2011 rok Józef Predenkiewicz

Załączone dokumenty
  załącznik nr1 (70.3kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 - lista kandydatów do Sejmu (97kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2,3 (27kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3- lista kandydatów do Senatu (60.9kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 (49.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 (100kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Wasilewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Wasilewska, Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:51:39, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Wasilewska, Data publikacji 2011-09-14 13:07:36, Ostatnia zmiana: 2011-09-14 13:10:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 717