Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505854
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 Wersja do druku

OBWIESZCZENIE
 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kikół

z dnia 7 września 2011r.

Na podstawie art. 16 § l ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

NUMER OBWODU


GRANICE OBWODU


SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI

1

Sołectwo Kikół


Sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej
ul. Targowa 6
Kikół

tel. 883 677 744

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Sołectwo Ciełuchowo, Sołectwo Grodzeń, Sołectwo Janowo, Sołectwo Wolęcin

Świetlica wiejska
w Grodzeniu

tel. 660713399

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwo Dąbrówka, Sołectwo Kołat-Rybniki, Sołectwo Moszczonnne, Sołectwo Zajeziorze

Szkoła Podstawowa
w Zajeziorzu

tel. 728 358 966

4

Sołectwo Hornówek, Sołectwo Sumin, Sołectwo Trutowo, Sołectwo Walentowo, Sołectwo Wola, Sołectwo Wymyślin

 

Szkoła Podstawowa
w Woli

tel. 54 289-44-84

5

Sołectwo Jarczechowo, Sołectwo Kikół Wieś, Sołectwo Konotopie, Sołectwo Lubin


Świetlica wiejska ul.Targowa lA
Kikół

tel. 883 676 958

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania
korespondencyjnegoGłosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. w godz. 7°° - 21°°.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, póz. 1407, z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Kikół wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5.

                                                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                                                            Józef Predenkiewicz

Załączone dokumenty
  Obwieszczenie (190.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Maria Kulig, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Krzysztof Wajer, Data wprowadzenia: 2011-09-09 08:09:58, Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Wajer, Data publikacji 2011-09-09 11:32:02, Ostatnia zmiana: 2011-09-12 14:44:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1017