Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3558506
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Samorządowe 2010 Wersja do druku

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIKOLE

z dnia 2 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Kikół
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Kikole podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.Okręg Nr 1

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. KRUPCZYŃSKA Dorota Agata, lat 28, zam. Kikół
2. MAŁECKI Andrzej, lat 40, zam. Kikół
3. MROCZKOWSKI Mirosław, lat 44, zam. Kikół
4. NADROWSKI Przemysław Szymon, lat 20, zam. Kikół
5. WYBORSKI Michał, lat 30, zam. Kikół

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. RZEPCZYŃSKA Małgorzata Jadwiga, lat 50, zam. Jarczechowo
2. KUCZKOWSKI Krzysztof, lat 48, zam. Kikół
3. ŻURAŃSKI Mariusz, lat 28, zam. Kikół
4. KAMIŃSKI Piotr, lat 36, zam. Kikół
5. SŁAWKOWSKI Mieczysław Jan, lat 62, zam. Jarczechowo

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. KIEŁKOWSKI Piotr, lat 41, zam. Kikół
2. JABŁOŃSKA Iwona Helena, lat 59, zam. Kikół
3. KAMIŃSKI Józef, lat 62, zam. Kikół
4. KIEŁKOWSKA Anna Barbara, lat 35, zam. Kikół
5. KURNATOWSKI Radosław, lat 34, zam. Kikół

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. PARADOWSKA Magdalena, lat 36, zam. Kikół
2. SADOWSKA Elżbieta Leokadia, lat 59, zam. Kikół
3. GOŁUCH Jolanta, lat 41, zam. Kikół
4. ZNANIECKI Piotr Paweł, lat 36, zam. Kikół
5. WIŚNIEWSKI Sławomir, lat 44, zam. Kikół

Okręg Nr 2

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. PIPCZYŃSKI Stanisław, lat 50, zam. Ciełuchowo

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. WOJDA Grzegorz Jacek, lat 44, zam. Ciełuchowo

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. CHOJNICKI Grzegorz, lat 42, zam. Janowo

Okręg Nr 3

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. MAJEWSKI Dariusz, lat 45, zam. Janowo

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. KOPCZYŃSKI Tomasz, lat 37, zam. Grodzeń

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. SZTEMBORSKI Piotr, lat 58, zam. Grodzeń

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. LEWANDOWSKI Grzegorz, lat 47, zam. Grodzeń

Lista nr 19 – KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA

1. SPYTEK Andrzej, lat 33, zam. Wolęcin

Okręg Nr 4

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. PARADOWSKA Anna, lat 33, zam. Moszczonne

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. PRZYWITOWSKI Józef, lat 52, zam. Kołat

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. BĘDLIN Stanisław, lat 50, zam. Moszczonne

Okręg Nr 5

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. BUCZKOWSKI Zenon, lat 64, zam. Zajeziorze

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. GUTMAŃSKI Sławomir, lat 42, zam. Dąbrówka

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. WYBORSKI Tomasz, lat 34, zam. Zajeziorze

Okręg Nr 6

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. ROMANOWSKI Eugeniusz, lat 63, zam. Walentowo

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. LEWANDOWSKI Bogusław, lat 56, zam. Hornówek

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. MAŚLEWSKI Sylwester, lat 41, zam. Walentowo

Okręg Nr 7

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. ROSÓŁ Józef Jan, lat 58, zam. Wola

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. DETMER Tomasz, lat 42, zam. Sumin

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. GRĘBICKI Tomasz, lat 54, zam. Sumin

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. WITKOWSKI Lech, lat 54, zam. Sumin

Okręg Nr 8

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. KWIATKOWSKI Marian Wiesław, lat 62, zam. Wawrzonkowo
2. WENDERLICH Marek, lat 34, zam. Wawrzonkowo

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. ZAGRABSKI Paweł Jacek, lat 42, zam. Trutowo
2. MARCINIAK Jan, lat 50, zam. Wola

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. URBAŃSKI Zbigniew, lat 48, zam. Wola

Okręg Nr 9

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. MIKOŁAJCZYK Tomasz, lat 32, zam. Kikół Wieś

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. JAGIELSKI Janusz Kazimierz, lat 39, zam. Kikół Wieś

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. GRĘBICKI Mieczysław Grzegorz, lat 50, zam. Konotopie

Lista nr `18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. CELMER Leszek, lat 41, zam. Konotopie

Okręg Nr 10

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1. GRODZICKA Kinga, lat 24, zam. Bielica

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. SADOWSKI Jacek, lat 46, zam. Lubin

Lista nr 17 – KWW "NASZA GMINA"

1. OPUSZYŃSKI Sylwester Tomasz, lat 26, zam. Lubin

Lista nr 18 – KWW JAROSŁAWA ROSŁONOWSKIEGO

1. URBAŃSKI Paweł Michał, lat 29, zam. Lubin

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Hanna Redmerska-Wojciechowska


Informację wytworzył: Mariusz Marciniak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2010-11-10 09:39:12, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2010-11-10 09:53:47, Ostatnia zmiana: 2010-11-10 09:59:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1717