Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3558417
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Samorządowe 2010 Wersja do druku

Mając na celu ułatwienie osobom zainteresowanym utworzeniem komitetów wyborczych tutejsza Delegatura sporządziła wyciąg z "Informacji o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego" opublikowanej przez Państwową Komisję Wyborczą, w związku z powyższym udostępniam do publicznej wiadomości pismo Dyrektora Delegatury adresowane do Pełnomocników Wyborczych takich komitetów oraz wspomniany wyciąg i stosowne druki (załączniki do informacji) dostosowane dla potrzeb komitetów zamierzających zawiadomić Komisarza Wyborczego we Włocławku.
Proszę zwracać uwagę czy ma to być komitet zamierzający zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie do 20 tysięcy mieszkańców, czy też w gminie z większą liczbą mieszkańców bądź w kilku gminach, do rady powiatu, sejmiku województwa; pod warunkiem ograniczenia się do obszaru jednego województwa gdyż warunkuje to rodzaj wymaganych wzorów dokumentów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że należy brać pod uwagę iż wskazywane w piśmie terminy na dokonanie określonych czynności z konkretną datą wynikają z analizy przepisów ordynacji... w zestawieniu z informacją Premiera o wyznaczonej dacie. Jednakże rzeczywisty bieg terminów na dokonanie czynności określonych w kalendarzu wyborczym; w tym zawiadamiania Komisarza o utworzeniu Komitetu, uzależniony jest od ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów.
Załączone dokumenty
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (108kB) pobierz pokaż
  informacja PKW o tworzeniu -komitety wyborcze wyborców - KWW (126.9kB) pobierz pokaż
  informacja PKW o tworzeniu -komitety-stowarzyszenia (128.9kB) pobierz pokaż
  Zał nr 2- oświadczenie pełnomocnika wyborczego (48.3kB) pobierz pokaż
  Zał nr 3- oświadczenie pełnomocnika finansowego (50.8kB) pobierz pokaż
  Zał nr 5- zawiadomienie komitet wyborczy organizacji (70.3kB) pobierz pokaż
  Zał nr 6 -oświadczenie o utworzeniu KWW (81.8kB) pobierz pokaż
  Zał nr 7 -oświadczenie o utworzeniu _KWW tylko jedna gmina poniżej 20tys (78.8kB) pobierz pokaż
  Zał nr 8- wykaz podpisow (59.8kB) pobierz pokaż
  Zał nr 9- zawiadomienie komitet wyborczy wyborców (75.1kB) pobierz pokaż
  Zał nr 10-oświadczenie członka komitetu (60.2kB) pobierz pokaż
  Zał nr 11- oświadczenie pełnomocnika wyborczego KWW-1 gmina (63.4kB) pobierz pokaż
  dot tworzenia kom wyb - stowarzyszenia (104.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Krzysztof Milak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2010-09-17 10:02:55, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2010-09-17 10:31:37, Ostatnia zmiana: 2010-09-21 14:34:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 948