Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3506699
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Prezydenckie 2010 Wersja do druku

Zarządzenie Nr 37/2010
Wójta Gminy Kikół

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), 

Wójt Gminy Kikół zarządza, co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2010
Wójta Gminy Kikół
z dnia 31 maja 2010 r.

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych 

l. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kikole: 

1. Joanna Żurańska, zam. Kikół, 

2. Małgorzata Jankowska, zam. Kikół, 

3. Marek Baranowski, zam. Kikół, 

4. Bożena Drozdowska, zam. Lubin, 

5. Monika Opuszyńska, zam. Kikół, 

6. Maria Magdalena Grzelak, zam. Kikół, 

7. Robert Wyborski, zam. Kikół, 

8. Elżbieta Śrutkowska, zam. Kikół. 

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Grodzeniu: 

1. Marta Jasińska, zam. Kikół, 

2. Magdalena Paradowska, zam. Kikół, 

3. Joanna Kowalczyk, zam. Kikół, 

4. Joanna Bocianowska - Jankowska, zam. Lubin, 

5. Iwona Kiełkowska, zam. Dąbrówka, 

6. Dorota Agata Krupczyńska, zam. Kikół, 

7. Bogdan Franciszek Naguszewski, zam. Kikół, 

8. Jacek Wilkanowski, zam. Kikół. 

III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Zajeziorzu: 

1. Katarzyna Boguska, zam. Zajeziorze, 

2. Klaudia Ronowicz, zam. Moszczonne, 

3. Joanna Siedlecka, zam. Kikół, 

4. Elżbieta Chyzińska, zam. Kikół, 

5. Radosław Maślewski, zam. Walentowo, 

6. Elżbieta Siedlecka, zam. Kikół, 

7. Eliza Anna Baranowska, zam. Kikół, 

8. Zbigniew Ambroziak, zam. Moszczonne. 

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Woli: 

1. Beata Kaczmarek, zam. Kikół, 

2. Karolina Bocianowska, zam. Lubin, 

3. Anna Piotrowska, zam. Sumin, 

4. Michał Maślewski, zam. Walentowo, 

5. Elżbieta Brzustewicz, zam. Niedźwiedź, 

6. Maciej Górczyński, zam. Kikół, 

7. Martyna Teresa Chlewicka, zam. Kikół, 

8. Elżbieta Kiełkowska, zam. Lipno. 

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kikole: 

1. Joanna Kamińska, zam. Kikół, 

2. Marta Zwolińska, zam. Kikół, 

3. Elżbieta Zarębska, zam. Kikół, 

4. Roland Witold Jankowski, zam. Lubin, 

5. Małgorzata Zawadzka, zam. Niedźwiedź, 

6. Przemysław Szymon Nadrowski, zam. Kikół, 

7. Zofia Anna Pietruszewska, zam. Kikół, 

8. Justyna Zakrzewska, zam. Lipno. 


Informację wytworzył: Krzysztof Milak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2010-05-31 14:10:58, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2010-05-31 14:11:42, Ostatnia zmiana: 2010-06-07 13:41:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2809